Virumaa sihtkohtade koostööprojekt

Konkurss: Sihtkohtade arenduse koostööprojektide konkurss.

Meede: Ettevõtlikkuse kasvatamise, ettevõtluse kasvu soodustamise ja ettevõtluskeskkonna arendamine.

Projekti eesmärk:
Lääne- ja Ida-Virumaa koostöö piloteerimine läbi konkreetsete ühistegevuste, et selgitada välja edaspidine, kliendi teekonnast lähtuv ja maakonnaülene koostöömudel. Lisaks projekti kestel läbiviidavatele kestliku ja turvalise turismi ning külalislahkuse arendustegevustele, määratletakse Virumaa piirkonna turismivaldkonna ühised väljakutsed ning valmib tuleviku koostöömudeli analüüs ja jätkukontseptsioon.  

Eeldatav mõju: a) lisandub oluliselt kestlikuid ja märgisega “turvaline” ettevõtteid; b) Ida- ja Lääne-Virumaa turismiklastritel ja -ettevõtjatel tekib koostöökogemus, mille baasil kavandada ühistegevusi edaspidi; c) valmivast koostöömudeli analüüsist ja jätkukontseptsioonist lähtuvalt sünnib arusaam loodava DMO võimaluste osas antud piirkonnas; d) luuakse professionaalne tootearenduse- ja turundusplaan piirkonnaspetsiifiliste toodete väljaarendamiseks ja sisenemiseks Soome turule;  e) sünnib ettevõtjate vajadusest lähtuv turismi- ja arenguvõimekuse koolitusprogramm.

Projekti kogumaksumus: 100 000 €
Toetuse summa: 100 000 € 
Projekti kestvus: mai 2021 – mai 2023
Kontakt: Karin Reinberg, projekti arendusjuht, karin@visitvirumaa.com

Ühisprojektis osalevad partnerid: Ida-Virumaa turismiklaster (IVEK) ja Visit Virumaa MTÜ (taotleja).