Missioon ja visioon

MTÜ

Visit Virumaast

Missioon
Meie missioon on olla koostööplatvormiks ettevõtjatele ja teistele partneritele (partnerorganisatsioonidele) Lääne-Virumaa turismipiirkonna ja Virumaa turismisihtkoha ühise tulevikuvaate kujundamiseks ning elluviimiseks.

Tulevikunägemus 2025
MTÜ Visit Virumaa on edumeelne ja usaldusväärne ettevõtjate ning partnerite koostöö- ja tugivõrgustikku ühendav turismisihtkoha arendusorganisatsioon, koondades valdavat osa Lääne – Virumaa turismiasjalistest.

Virumaa on kutsuv ja eristuv ning edukas sihtkoha bränd.

Virumaa turismitooted on atraktiivsed, kvaliteetsed ja kannavad brändi sõnumeid.

Turismi hetkeseis Lääne-Virumaal

Turismiteenuste pakkujate statistikas tugineb MTÜ Visit Virumaa puhkaeestis.ee andmetele. Samas pole kõik tegutsevad ettevõtted esindatud puhkaeestis.ee keskkonnas. Ka statistikaameti andmetes kajastub majutusinfo vaid üle 5 majutuskoha pakkuvate ettevõtete osas.

puhkaeestis.ee keskkonnas on Lääne-Virumaal registreerunud 2021. aastal 166 turismiteenuseid pakkuvat ettevõtet, neist:

majutusteenuse pakkujaid 89
• toitlustusteenuse pakkujaid 59
• aktiivse puhkuse teenuste pakkujaid 42
• atraktsioonid ja muuseumid 32
• ruumide renditeenuse pakkujaid 36

0 +
Turismiettevõtet
0
Atraktsioonid ja muuseumid
0
toitlustusteenuse pakkujaid
0
majutusteenuse pakkujaid
0
RUUMIDE RENDITEENUS
0
aktiivese puhkuse teenused