Meie

Koostööpartnerid

Partneriteks on

 • MTÜ Visit Virumaa liikmed ja liikmesorganisatsioonid

 • Turismiteenuste pakkujad

 • Lääne –Viru Omavalitsuste Liit (VIROL)

 • Lääne-Viru Arenduskeskus (LVAK)

 • Kohalikud omavalitsused

MEL_1165
 • Riiklikud organisatsioonid, sh EAS Turismiarenduskeskus,MKM,RMK,
  Töötukassa,Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Maanteeamet jt)

 • Turismiorganisatsioonid
  (Ida-Virumaa Turismiklaster, Lahemaa Turismiühing, Maaturism, Turismifirmade Liit, Giidide Liit, DMO-d jt)

DSC_8299
 • Leader tegevusgrupid

 • Edasimüüjad

 • Kogukonnad

 • Turismihariduse pakkujad

 • Mõjugrupid

dsc_2928