• MTÜ juhatus on 5-7-liikmeline. MTÜ-l on palgaline tegevjuht. Valdkondlike eesmärkide ja ülesannete täitmiseks luuakse vajaduspõhiselt 3-5-liikmelised töörühmad, mille tegevust koordineerib tegevjuht.

  •