Tulevikupilt 2025

MTÜ Visit Virumaa on edumeelne ja usaldusväärne ettevõtjate võrgustik, turismisihtkoha arendusorganisatsioon, mis ühendab valdavat osa Lääne – Virumaa turismiasjalistest. 

Virumaa on kutsuv ja eristuv sihtkohabränd.

Virumaa turismitooted on atraktiivsed, kvaliteetsed ja kannavad brändi sõnumeid. 

 • Organisatsiooni ülesannete ja tegevusstrateegia määratlemine ja selle rakendamiseks

 • Organisatsiooni ja sihtkoha arendusstrateegia elluviimiseks iga-aastase tegevuskava väljatöötamine, rakendamine ja monitooring. Tegevuskava valdkonnad:

  • Tootearendus, sh sihtkohaarendus

  • Kvaliteediarendus (sh turvalisus, kestlik turismiteenus)

  • Turundus

  • Infovahetus, kaasamine ja partnerlus

  • Ettevõtjate võimekuse kasvatamine, sh koolitused

  • Jätkusuutliku rahastusmudeli ja eelarve väljatöötamine

 • MTÜ liikmelisuse ja klastri partnerluse aluste määratlemine ning võrgustiku kasv ja tugevnemine.

vajaliku meeskonna loomine.

 •