missioon/visioon

Meie missioon on olla koostööplatvormiks ettevõtjatele ja teistele partneritele (partnerorganisatsioonidele) Lääne-Virumaa turismipiirkonna ja Virumaa turismisihtkoha ühise tulevikuvaate kujundamiseks ning elluviimiseks.

Tulevikunägemus 2025

MTÜ Visit Virumaa on edumeelne ja usaldusväärne ettevõtjate ning partnerite koostöö- ja tugivõrgustikku ühendav turismisihtkoha arendusorganisatsioon, koondades valdavat osa Lääne – Virumaa turismiasjalistest.

Virumaa on kutsuv ja eristuv ning edukas sihtkoha bränd.

Virumaa turismitooted on atraktiivsed, kvaliteetsed ja kannavad brändi sõnumeid.