Lääne-Virumaa turismiarenduse hüpe

Jätkusuutlikuks tegutsemiseks ja oma sihtgrupile lisaväärtuse loomiseks asuda omatulu teenimise abil tõstma oma võimekust suuremates projektides osalemiseks, milles omatulu ehk ettevõtjatelt ja partneritelt kogutud ressurssi omaosalusega mitmekordseks võimendada. Omatulu teenimise hoovaks arendab ühing välja sihtguppide (piirkonna turismiettevõtted ja turismiteenuste pakkujad, ühingu partnerid ning piirkonda külastavad turistid) profiilile ja vajadustele vastavad teenuspaketid (partnerpaketid), ning osutab teenuseid pikaajaliste lepingute alusel. Turul konkurentsivõimeliste teenuspakettide loomiseks tegeleb ühing tootearendusega kaasates selleks nii oma liikmeid, sihtgrupi esindajaid kui arengueksperti. Paketilepingute loomiseks kasutatakse ka juriidilist konsultatsiooni. Teenuspaketid koosnevad muuhulgas (ühis)turundus- ja konsultataiooniteenustest, millise pakkumise võimaldamiseks vajab ühing ka lõpptarbijale suunatud, parimal r/v tasemel, kodulehekülje loomist, mille kaudu üks osa turundustegevusi ellu viiakse ning mis on pakettide üks baasressursse.Toetuse summa: 25 000 € 
Projekti kestvus: jaanuar 2022 – aprill 2023
Kontakt: Karin Reinberg, projekti arendusjuht, karin@visitvirumaa.com

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital, taotleja MTÜ Visit Virumaa