koostööpartnerid

 • MTÜ Visit Virumaa koostööpartnerid on:

  • MTÜ Visit Virumaa liikmed ja liikmesorganisatsioonid

  • Turismiteenuste pakkujad

  • Lääne –Viru Omavalitsuste Liit (VIROL)

  • Lääne-Viru Arenduskeskus (LVAK)

  • Kohalikud omavalitsused

  • Riiklikud organisatsioonid, sh EAS Turismiarenduskeskus, MKM, RMK,

   Töötukassa, Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Maanteeamet jt)

  • Teised turismiorganisatsioonid (Ida-Virumaa Turismiklaster, Lahemaa

   Turismiühing, Maaturism, Turismifirmade Liit, Giidide Liit, DMO-d jt)

  • Leader tegevusgrupid

  • Edasimüüjad

  • Kogukonnad

  • Turismihariduse pakkujad

  • Mõjugrupid