Foon

Turismi hetkeseis Lääne-Virumaal

Turismiteenuste pakkujate statistikas tugineb MTÜ Visit Virumaa puhkaeestis.ee andmetele. Samas pole kõik tegutsevad ettevõtted esindatud puhkaeestis.ee keskkonnas. Ka statistikaameti andmetes kajastub majutusinfo vaid üle 5 majutuskoha pakkuvate ettevõtete osas.

puhkaeestis.ee keskkonnas on Lääne-Virumaal registreerunud 2021. aastal 166 turismiteenuseid pakkuvat ettevõtet, neist:

majutusteenuse pakkujaid 89
• toitlustusteenuse pakkujaid 59
• aktiivse puhkuse teenuste pakkujaid 42
• atraktsioonid ja muuseumid 32
• ruumide renditeenuse pakkujaid 36

MTÜ liikmete ja partnerite ootused Visit Virumaale

  • ●  MTÜ Visit Virumaa on turismivaldkonna kompetentsikeskus maakonnas

  • ●  Organisatsioon kui võrgustik, kust saab tuge, infot, on selge, kelle poole

    pöörduda turismi valdkonna arengu küsimustes.

  • ●  Koostöö ja usalduse kasv maakonnas ja Virumaal, sünergia loomine osapoolte vahel, hea koostöö VIROLi ja LVAKga.

  • ●  Osapoolte huve arvestav Virumaa turismisihtkoha ja selle juhtimise (DMO) ettevalmistamine, piloottegevused.

  • ●  Sisend tegevuste planeerimisele ja tegevustele nn rohujuure tasandilt

  • ●  Tegevuste fokusseerimine olulistele eesmärkidele

  • ●  Ettevõtjate võimestamine, arendustegevuste positiivne mõju ettevõtetele